This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

Subscribe for the NewsiGov.am iPhone/iPad application

Hotline

+374 (10) 527-000

e-Governance

“Hraparakum” TV series

“Hraparakum” is an economic TV show, which seeks human destinies behind dry figures and facts in an effort to address all the queries of economic life. The program is aired on Armenia’s public TV every Friday at 19:00 p.m.

We are also available on the web at: youtube.com/hraparakum, (the program has its own blog: hraparakum.livejournal.com), where your comments and proposals are kindly welcome.

The program is ensured by: Alina Khudoyan, Hasmik Arakelyan, Karine Hunanyan, Armenuhi Minasyan, Alexander Abrahamyan, Vardan Manrikyan, Artur Gevorgyan, Gevorg Galstyan.
 

 

Alina Khudoyan - Tracing down the government’s programs, identifying the shortcomings of government agencies, seeing how far-reaching and effective the reforms are in fact: all this is blended with a journalistic touch to have a new publication - this is our main task: the result is “Hraparakum” TV show, that is a glance from the public square where the government building is located. Our documentary series provides that the most pressing problems faced by society may be seen from here. By exposing them our team often gets the solutions. This is perhaps the most important achievement in our work.

 

Karine Hunanyan – At first, the idea of being a State agency news reporter seemed too boring to me: official news and no journalistic enthusiasm. I got the job with the only desire of earning money. But from the very first TV program I realized my mistake… Every member of the team of Hraparakum had the possibility of making display of their skills and appearing various situations. Now the financial motivation matters the least. Working here has become my hobby: Active team, actual themes, topical issues, working atmosphere which his truly hot in Hraparakum.

 

Hasmik Arakelyan - Heated working pace, heated discussions of interesting and topical themes. The atmosphere in Hraparakum has become a routine for me… I do love my job, I live on it.
I always have the feeling of being at the focus of events. This is a pleasant and obliging feeling which helps me very much in work.

 

 

Friday, 27 March 2015
Ի՞նչ է պետք թատրոնին

Friday, 20 March 2015
Կառավարական անցուդարձ 16.03-20.03.2015

Friday, 20 March 2015
Հայ-ռուսական համագործակցության ընդլայնում

Friday, 20 March 2015
Հատուկ ռեպորտաժ Չինարիից

Friday, 20 March 2015
Ստենտ կյանքի համար. քանի մարդու կյանք է փրկել պետական նոր ծրագիրը

Friday, 13 March 2015
ԵԱՏՄ պայմանագրի ազդեցությունը Ռուսաստանի դաշնություն մուտքի արգելք ունեցող քաղաքացիների վրա

Friday, 13 March 2015
Ինչպես ստուգել կենսաթոշակային հաշիվը

Friday, 13 March 2015
Անհատական տների նախագծեր` անվճար ու էներգախնայող

Friday, 13 March 2015
Հայ-քուվեյթյան հարաբերությունների հեռանկարը

Friday, 6 March 2015
Արտոնագրի փոխարեն՝ ծանուցում. կարգավորիչ գիլյոտինի նոր առաջարկը

Friday, 6 March 2015
90 հազար երեխա ամեն տարի անվճար ատամնաբուժարաններից ու ակնաբուժարաններից է օգտվում

Friday, 6 March 2015
Կհանգստանաս՝ միայն պարտադիր բուժզննումից հետո

Friday, 27 February 2015
Ինչպես է, որ ի հեճուկս բնական աղետների՝ 2014-ին գյուղոլորտում աճ գրանցվել

Friday, 20 February 2015
Լեզվի տեսչության հորդորը՝ տարվա 365 օրն էլ մայրենիի տոն արեք...

Friday, 13 February 2015
Կառավարական անցուդարձ 9.02-13.02.2015