This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

azdararir

iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information
Person responsible for internal and external warning

1-17 (calls are free of charge)

+374 (10) 527-000(for overseas calls)

Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)

e-Governance

“Hraparakum” TV series

Tuesday, 15 March 2011
Ազդել է արդյո՞ք համավճարը ստվերի կրճատման վրա

Wednesday, 9 March 2011
Պատրա՞ստ է հասարակությունն ընդունել գործարար, ղեկավար կնոջը

Friday, 4 March 2011
Թեժ հարցեր թեժ գծում

Tuesday, 1 March 2011
Գյուղատնտեսական 10 տոկոս ա՞ճ 2011-ին

Tuesday, 22 February 2011
Ձկնաբույծները համերաշխ են

Tuesday, 15 February 2011
Վերջին 70 մլն-ը` 2011-ին

Tuesday, 8 February 2011
ԱՊՊԱ-ն գործում է. որո՞նք են բացերը

Friday, 4 February 2011
Թոշակներ բանկոմատի՞ց

Tuesday, 1 February 2011
Ամանորի հայկական թանկարժեք ձվածեղի մանրամասները...

Friday, 28 January 2011
«Մարտի են գնում պաշտոնյաները...»

Friday, 21 January 2011
Հայկական զբոսաշրջության 2011-ի շեշտադրումները

Tuesday, 18 January 2011
10 ռեֆորմ հանուն գործարարի

Friday, 14 January 2011
2011-ը վերջ կդնի՞ բուհական ու առողջապահական կոռուպցիային

Thursday, 30 December 2010
2010-ը մեր պատուհանից

Tuesday, 28 December 2010
Սուբսիդիաների վերադարձը