This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information

1-17 (calls are free of charge)

+374 (10) 527-000(for overseas calls)

Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)

e-Governance

“Hraparakum” TV series

Friday, 12 November 2010
Դարձյալ գյուղվարկերի մասին. ի՞նչ եղավ հետո

Tuesday, 9 November 2010
Ինչպես թեժացան պանրե կրքերը

Friday, 5 November 2010
Տեղ չհասած վարկերի հետքերով

Tuesday, 2 November 2010
Դիջիթեք 2010

Wednesday, 27 October 2010
ԱՊՊԱ` փորձիր չապահովագրվել...

Friday, 22 October 2010
Թեթև քայլերով դեպի գործարարը

Friday, 15 October 2010
Փնտրվում է 1500 ուսանող

Friday, 8 October 2010
Բյուջե 2011

Tuesday, 5 October 2010
Զբոսայգին բարեկարգվում է, թանգարանը` ջեռուցվում

Friday, 1 October 2010
Հայկական հագուստն Իտալիայում, միրգը` Ռուսաստանում

Tuesday, 28 September 2010
Հայ ֆիզիկոսների բացահայտումները

Wednesday, 22 September 2010
Տաթևին` նոր թևեր

Friday, 17 September 2010
Բոլորն ուզում են, որ հանձնաժողովն ուժեղանա

Tuesday, 14 September 2010
Վարչապետի գավաթը` հանդբոլի վերածնունդի երաշխիք

Tuesday, 7 September 2010
Հայկական գյուղմթերքը «նեղում է» թուրքականին