This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

azdararir

iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information
Person responsible for internal and external warning

1-17 (calls are free of charge)

+374 (10) 527-000(for overseas calls)

Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)

e-Governance

“Hraparakum” TV series

Friday, 22 May 2015
Կառավարական անցուդարձ 18.05.2015-22.05.2015

Friday, 8 May 2015
Կառավարական անցուդարձ 01.05.2015-08.05.2015

Friday, 8 May 2015
Հաղթանակի գեղեցիկ կողմը

Saturday, 2 May 2015
Ապրիլի 24-ից հետո...

Friday, 1 May 2015
Հյուսիսից հարավ

Friday, 1 May 2015
Կառավարական անցուդարձ

Friday, 17 April 2015
«Արտադրված է Հայաստանում» Էքսպո 2015

Friday, 17 April 2015
Բնակարաններ պետական աշխատողներին

Friday, 17 April 2015
Կառավարական անցուդարձ

Friday, 10 April 2015
Նոր կառավարություն. 1 տարի անց

Friday, 27 March 2015
Ի՞նչ է պետք թատրոնին

Friday, 20 March 2015
Ստենտ կյանքի համար. քանի մարդու կյանք է փրկել պետական նոր ծրագիրը

Friday, 20 March 2015
Հատուկ ռեպորտաժ Չինարիից

Friday, 20 March 2015
Հայ-ռուսական համագործակցության ընդլայնում

Friday, 20 March 2015
Կառավարական անցուդարձ 16.03-20.03.2015