This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

azdararir

iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information
Person responsible for internal and external warning

1-17 (calls are free of charge)

+374 (10) 527-000(for overseas calls)

Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)

e-Governance

“Hraparakum” TV series

Friday, 26 February 2016
Գիտության երիտասարդները. 33-ամյա դոկտոր, պրոֆեսորը

Friday, 19 February 2016
Հայաստան-Իրան. չվերթներն ավելանում են, հարաբերություններն՝ ակտիվանում

Friday, 19 February 2016
«Հրապարակում» Հայաստանում ԻԻՀ դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին է

Friday, 12 February 2016
Հանրապետությունում Արազափի դաբաղի դեպքը եզակի է

Friday, 12 February 2016
Ինչ քայլեր են պետք ՓՄՁ հիմնելու համար

Friday, 12 February 2016
ՏՏ շուկան համալրվում է նոր ստարտափների գաղափարներով

Friday, 5 February 2016
Հանրակացարանների բնակիչները դառնում են սեփականատերեր

Friday, 5 February 2016
5 տարում խնայվել է 50 մլրդ դրամ

Friday, 5 February 2016
Ջայլամաբույծները սպասում են արտահանման հնարավորությունների

Friday, 29 January 2016
Պետությունը կաջակցի արտահանողներին

Friday, 29 January 2016
Վանաձորի ստարտափները սպասում են նորամուտի

Friday, 22 January 2016
Ծախսերի կրճատում արևի հաշվին

Friday, 22 January 2016
Արևային առաջին մեծ կայանը՝ 2017-ին...

Friday, 15 January 2016
Զբաղվածության ժամանակավոր ծրագրերն իրավիճակ են փոխում

Friday, 15 January 2016
Ինչպես գործազուրկից դառնալ գործարար